Bitki ve Hayvanlar

İklimsel çeşitlilik, beraberinde zengin bir bitki örtüsünü de getirmektedir. Çiçekler ve ağaçlar Japonların günlük hayatlarında çok önemlidir. O kadar ki, Japon kültüründe çiçek ve ağaçlar çok özel anlamlarıyla başlı başına birer kültür odağıdır. Örneğin, kısa ömürlü kiraz çiçekleri Japon kültüründe bir sembol haline gelip, şiirlere, resimlere konu olabilmektedir. Yine bambu, sembolik anlamlarıyla bir başka kültür öğesidir. Japonya’da kültür hayatında yer alan bir başka zenginlikse havyan varlığıdır. Ülkedeki vahşi memeli hayvan türü azdır. Bu az sayıdaki tür arasında ayı, tilki ve rakun bulunmaktadır. Buna karşın kuş, böcek ve diğer küçük hayvan türleri bakımından oldukça zengindir.